NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO CAO TẦN CRP-AHXB1060FD / 1.8L NỘI ĐỊA HÀN QUỐC

7.900.000 

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN CUCKOO CRP-AHXB1060FB 1.8L NỘI ĐỊA HÀN QUỐC – Bảo hành: 24 tháng