NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN CUCKOO CRP-JHI1060FDM /1.8L

14.500.000 

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN CUCKOO CRP-JHI1060FDM 1.8L NỘI ĐỊA HÀN QUỐC

Bảo hành: 24 tháng – Còn hàng.