NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN CUCKOO CRP-JHTS1060FS / 1.8L

13.650.000 

NỒI CƠM ĐIỆN CAO TẦN CUCKOO CRP-JHTS1060FS / 1.8L NỘI ĐỊA HÀN QUỐC

Bảo hành: 24 tháng / Còn hàng