Cây nước nóng lạnh – có lọc CLOVER

6.900.000 

Tên sản phẩm: Cây nước nóng lạnh – có lọc  CLOVER

Mã sản phẩm: D19A – D19B

Màu sắc: Trắng và Đen xám

Kích thước tịnh: 27,2cm x 31,3cm x 94,5cm

Danh mục: